Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
PROFILAKTYKA

14. AUTOCHODZIK

„Miasteczko Umiejętności Drogowych AUTOCHODZIK” to wieloelementowy zestaw edukacyjny skierowany do dzieci w wieku od 4 do 8 lat, umożliwiający naukę zasad ruchu drogowego w przystępnej formie zabaw edukacyjnych. Program ten pozwala na symulacje spotykanych przez dzieci w życiu codziennym sytuacji w drodze do szkoły. Celem programu jest przygotowanie dzieci do samodzielnego poruszania się na ulicach, chodnikach i innych miejscach gdzie obowiązują przepisy ruchu drogowego. Wiedza ta będzie przyswajana poprzez zabawy angażujące dzieci, czyli najbardziej naturalny dla nich w tym wieku sposób nauczania.


15. SMOG

Poczucie świadomości w zakresie ochrony środowiska już od najmłodszych lat jest niezwykle ważnym elementem kształcenia. Autorski program przeznaczony jest dla najmłodszych kaliszan. Rozwijanie wiedzy na temat zanieczyszczeń, przyczyn powstawania smogu, potrzeby dbania o środowisko czy postaw proekologicznych to wszelkie działania aktywizujące w zakresie zanieczyszczeń powietrza. Dzieci podczas zajęć wykorzystują nowe narzędzia dydaktyczne w postaci tekturowych, kolorowych kontenerów na odpady, różnego rodzaju opakowań po produktach spożywczych, tekturowego pieca, maseczki antysmogowej oraz kolorowych obrazków przedstawiających dbanie o środowisko.

16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH

Na spotkaniach z młodzieżą omawiane są podstawowe pojęcia wynikające z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich: demoralizacja, nieletni, małoletni, młodociany, katalog czynów zabronionych, za które nieletni ponosi odpowiedzialność przed sądem, konsekwencje łamania prawa przez nieletniego, najczęściej popełniane wykroczenia i przestępstwa, podstawy prawne zatrzymania nieletniego w izbie dziecka.


17. CYBERPRZEMOC, INTERNET, GRY KOMPUTEROWE
Zajęcia są omówieniem zagadnień związanych z zagrożeniami wypływającymi z nowych mediów. Prelekcje mają uświadamiać młodych użytkowników dysfunkcjonalnego korzystania z nowych technologii. Strażnik na spotkaniach z młodzieżą przedstawia zagrożenia świata wirtualnego, skutków nadmiernego korzystania z Internetu, używania telefonów komórkowych, uczestniczenia w grach komputerowych. Ponadto uświadamia uczestników o niewłaściwymi treściach, np. pornografii, informacjach szkodliwych dla zdrowia, informacjach o substancjach psychoaktywnych. Omawiane są również przejawy agresji elektronicznej (cyberbullyingu).


 

18. ALKOgogle
Warsztaty z wykorzystaniem specjalnych okularów imitujących zachowanie się osoby będącej w stanie pod wpływem alkoholu bądź w stanie nietrzeźwości. Każdy uczestnik wykonuje zadanie na „trzeźwo” a następnie z użyciem okularów. Celem programu jest uświadomienie zainteresowanym, w jaki sposób nasz wzrok i koordynacja wzrokowo-ruchowa zmienia się nawet po spożyciu niewielkiej ilości napojów alkoholowych. Funkcjonariusze SMK pragną uzmysłowić również nieletnim zagrożenia z powodu spożywania napoi alkoholowych. Kurs ALKOgogle jest realizowany również podczas imprez okolicznościowych dla ich uczestników. Spotkanie może być również poprzedzone pogadanką i pokazem slajdowym.


19. NARKOgogle
NARKOgogle to nowy model gogli będący na wyposażeniu Straży Miejskiej Kalisza. NARKOgogle w odróżnieniu od ALKOgogli symulują skutki używania narkotyków lub przedawkowania leków. Rozszerzona akcja propagująca zdrowy styl życia to przedstawienie negatywnych skutków: dezorientacji, zaburzenia percepcji przestrzeni, zawrotów głowy, braku koncentracji, zaburzeń obrazu, problemów z pamięcią i poczuciem euforii. Młodzież będąca uczestnikiem warsztatów może dzięki specjalnym NARKOgoglom zobaczyć, w jaki sposób działają substancje psychoaktywne. Specjalne gogle pokazują, w jaki sposób wzrok i koordynacja wzrokowo-ruchowa, zmienia się po zażyciu narkotyków.


20. ALKOgogle - model nocny
Warsztaty skierowane do przyszłych kierowców. ALKOgogle model nocny to gogle symulujące jazdę samochodem w stanie nietrzeźwym w porze nocnej. Praktyczne zadania wykonywane przez uczestników kursu uświadamiają wszelkie zagrożenia, które stwarza jazda samochodem po spożyciu napoi alkoholowych. Warsztaty z użyciem ALKOgogli model nocny to sposób na zapamiętanie pewnych zachowań symulacji. Zajęcia są pewną formą atrakcji, ponieważ zachowania uczestników powodują dużo śmiechu, ale przede wszystkim służyć mają demonstracji negatywnego wpływu alkoholu na sprawność psychomotoryczną. Oprócz zadań dodatkowo Straż Miejska posiada w dyspozycji kierownicę wraz dźwigniami gazu i hamulca. Uczestnik takich zajęć ma okazję przejechać się samochodem przed ekranem z założonymi goglami. W tym przypadku to nie tylko gra i zabawa w wyścigi samochodów to również uświadomienie prewencyjne skutków, którym można zawsze zapobiec.


KONTAKT Z NAMI

62-800 KALISZ

ul. Krótka 5-7

tel: 627 654 450 lub 627 646 900

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STRAŻY MIEJSKIEJ KALISZA /smkalisz/SkrytkaESP

PRZYDATNE STRONY