Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
PROFILAKTYKA21. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
Zajęcia mają charakter uświadomienia młodzieży o konsekwencjach używania substancji psychoaktywnych oraz nadmiernego poddawania się wykonywaniu czynnościom. Strażnik w trakcie zajęć pomaga uczniom zdobyć podstawową wiedzę oraz zrozumieć otaczającą rzeczywistość i siebie. Wyjaśnia uczestnikom odróżnienie dobra od zła, uczy wychowanków dojrzałej postawy wobec wszelkich używek: tytoniu, alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Oprócz uzależnień od substancji przedstawiane są również konsekwencje: nadmiernego korzystania z komputera, internetu, korzystania z telefonu komórkowego, hazardu i siecioholizmu.


22. PRZEMOC I AGRESJA
Tematem zajęć jest omówienie zachowania polegającego na krzywdzeniu drugiej osoby. Strażnik omawia podstawowe pojęcia przemocy: fizycznej, psychicznej i ekonomicznej. Wraz z uczestnikami omawia skutki wyśmiewania, popychania oraz innych zachowań, które kogoś mogą zranić i poniżyć. Celem programu jest zapobieganie aktom przemocy w szkole, którym bezwzględnie należy zapobiegać.


POGADANKI PROWADZONE Z WYKORZYTANIEM FILMÓW PREWENCYJNO - DYDAKTYCZNYCH

Obecnie realizujemy filmy z serii Nie zamykaj oczu, Nie daj się.

 

23. NIE ZAMYKAJ OCZU PRZEMOC

Film przedstawia sytuacje, do których dochodzi w większości polskich szkół. Prześladowanie, wyśmiewanie i poniżanie to codzienność, z jaką przychodzi zmierzyć się wielu uczniom. Zainscenizowane sytuacje oraz rozmowy grupy uczniów z pedagogiem - mediatorem sądowym uświadamiają nam: jak wygląda zjawisko mobbingu w szkole, jak bardzo cierpi osoba, która jest ofiarą prześladowań i jak może to wpłynąć na jej dalsze życie oraz co można zrobić, aby jej pomóc.


24. NIE ZAMYKAJ OCZU AGRESJA
Film ukazuje problem wzrastającej skłonności do agresywnych zachowań wśród młodzieży. Poznajemy w nim doświadczenia 14-letniej Sandry i 20-letniego Piotra, w życiu, których przemoc obecna była, na co dzień. Ich wypowiedzi uświadamiają nam, jak brutalnymi prawami rządzi się świat młodego człowieka, skąd bierze się agresja i jak łatwo stać się jej ofiarą.


25. NIE ZAMYKAJ OCZU PALENIE
Film ukazuje negatywny wpływ papierosów na ludzkie życie. Poznajemy w nim wypowiedzi nie tylko lekarzy specjalistów, ale również pacjentek, u których wieloletnie palenie spowodowało poważne problemy ze zdrowiem. Pozytywnym przykładem jest polski artysta i producent hip-hopowy, któremu po 12 latach udało się rzucić palenie. Skorzystaj z ich doświadczenia życiowego. Zastanów się. Czy warto sięgać po tego pierwszego papierosa? Czy warto palić dla towarzystwa? Czy naprawdę chcesz tak zatruwać swój organizm?


26. NIE ZAMYKAJ OCZU PIŁEM I BRAŁEM
W filmie przedstawiamy prawdziwą historię młodego, inteligentnego i bystrego chłopaka, który przez brawurę w wieku trzynastu lat zasmakował alkoholu i narkotyków. Tomek opowiada o początkach i konsekwencjach uzależnienia. Komentarz do filmu udzielił pedagog, specjalista uzależnień - Kierownik Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień w Centrum Psychiatrii.


KONTAKT Z NAMI

62-800 KALISZ

ul. Krótka 5-7

tel: 627 654 450 lub 627 646 900

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STRAŻY MIEJSKIEJ KALISZA /smkalisz/SkrytkaESP

PRZYDATNE STRONY