Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
PROFILAKTYKA

 

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ KALISZA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI:

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych art. 11 punkt 8

Do zadań straży należy w szczególności:

informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

U w a g a !

Zgłoszenia dotyczące realizacji wymienionych tematów prosimy przesyłać w formie pisemnej lub elektronicznej do siedziby Straży Miejskiej Kalisza. W piśmie prosimy wskazać tematykę zajęć, wiek i ilość uczestników oraz przybliżony termin realizacji. Ponadto prosimy wskazać osobę do kontaktu podając numer telefonu.

Oferta Straży Miejskiej Kalisza działań profilaktycznych:

1. STRAŻ MIEJSKA

Spotkania z przedszkolakami mają na celu przedstawienie charakteru pracy Straży Miejskiej. Strażnik opowiada najmłodszym, jakie zadania i obowiązki wykonują osoby pracujące w służbach mundurowych. Dzieci mają okazję obejrzeć elementy umundurowania i wyposażenia strażnika miejskiego. Prelekcja to również okazja do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia w czapce strażnika.


2. SAM W DOMU
Podczas zajęć z najmłodszymi strażnik omawia podstawowe zasady bezpieczeństwa dzieci podczas samodzielnego przebywania w domu. Celem spotkania jest omówienie przestrzegania podstawowych zasad, aby być bezpiecznym. Strażnik informuje najmłodszych, do kogo dzwonimy w razie nagłych wypadków.


3. BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE
Edukacja najmłodszych uczestników ruchu drogowego to zajęcia mające na celu zaznajomienie przedszkolaków z podstawowymi zasadami poruszania się na drodze. Głównym elementem spotkania jest praktyczna nauka przejścia przez jezdnię w miejscach do tego przeznaczonych. Strażnicy podczas zajęć kształtują prawidłowe zachowania dzieci w ruchu drogowym. W trakcie zajęć organizowane są konkursy, w których zwycięzcy otrzymują elementy odblaskowe.


4. OBCY
To zajęcia mające na celu przygotowanie najmłodszych na kontakt z obcą osobą. Strażnik w trakcie prelekcji uświadamia najmłodszych o zagrożeniach, jakie mogą spotkać dzieci w trakcie spotkania z obcym lub dorosłą osobą. Celem zajęć jest zapoznanie najmłodszych i zrozumienie przez nich podstawowych zasad: nie przyjmowania słodyczy, nie udzielania osobistych informacji, nie rozmawiania z obcymi, unikania odosobnionych miejsc, mówienia nie.

 

5. MAŁY OPIEKUN PSA
Spotkania polegają na przekazaniu najmłodszym dzieciom podstawowych wiadomości na temat zasad dotyczących sprawowania właściwej opieki nad psami. Prowadzący omawiają z dziećmi postępowanie w przypadku ataku agresywnego czworonoga. Celem zajęć jest również uświadomienie przedszkolakom, że posiadanie psa to nie tylko zabawa, ale również obowiązki. Ponadto w trakcie pogadanki poruszane są także tematy związane ze sprzątaniem odchodów pozostawionych przez pupila. Strażnik omawia również prowadzenie psa na smyczy, oraz zasady opieki nad czworonogiem w miejscach publicznych.


6. BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE

W trakcie ferii zimowych strażnicy miejscy prowadzą spotkania tematyczne na terenie kaliskich przedszkoli. Celem zajęć jest wypracowanie bezpiecznych zasad w trakcie zabaw zimowych. Strażnik wspólnie z dziećmi omawia zakres podstawowych zachowań dotyczących: nie wchodzenia na zamarznięte tafle lodowe, bezpiecznych zjazdów na sankach, rzucania śniegowymi kulami, uczestnictwa w kuligach i zaczepiania sanek do pojazdów mechanicznych.


7. BEZPIECZNE WAKACJE
Program zajęć profilaktyczno – edukacyjnych mający na celu uświadomienie dzieciom, jakie sytuacje i zachowana mają wpływ na przebieg bezpiecznej wakacji. Dzieci w trakcie zajęć uczą się budować podstawowe zasady bezpiecznej zabawy. Strażnicy miejscy uzmysławiają dzieciom, jakie zagrożenia wynikają podczas zabaw wakacyjnych, wskazują, jakie zagrożenia wynikają z bezmyślnych zabaw. Ponadto nabywają podstawową wiedzę na temat doboru miejsc zabawy z uwagi na bezpieczeństwo. Pokazanie dzieciom, jakie powinny przyjmować postawy podczas zabaw, unaocznienie dzieciom, zagrożeń wynikających z nieumiejętnego obchodzenia się ze zwierzętami a także budowanie poczucia odpowiedzialności i poszanowania przyrody to główny cel tych spotkań.8. BEZPIECZNA DROGA Z RADAMI SPONGEBOBA

"Bezpieczna Droga z Radami SpongeBoba" to ogólnopolska kampania społeczna na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci. Poprzez zabawę i interakcję uczestnicy zajęć wyrabiają nawyk bezpiecznego zachowania się na drodze w trzech obszarach: dziecko-pieszy, dziecko-pasażer auta i dziecko na rowerze. Zdobywanie wiedzy odbywa się na zasadzie dokonania prawidłowego wyboru w specjalnie przygotowanym dla najmłodszych teście. Odpowiedzi na zadawane przez SpongeBoba pytania, skonstruowane są w dość humorystyczny sposób tak, aby poza merytorycznym przekazem, dzieci miały okazję do robienia tego, co lubią najbardziej, czyli śmiania się do łez!


9. CHCĘ BYĆ BEZPIECZNY
To projekt profilaktyczny poruszający najważniejsze kwestie związane z bezpieczeństwem takie jak: bezpieczeństwo na drodze, kontakt z obcym, właściwe postępowanie z psem, używanie fajerwerków itp. Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem od kilku lat. Strażnicy w trakcie prelekcji zapoznają słuchaczy z wcześniej wspomnianą tematyką a następnie urozmaicają go filmem.


10. MASKOTKA STRAŻY MIEJSKIEJ
W spotkaniu z dziećmi uczestniczy maskotka Straży Miejskiej Kalisza. Strażnik „Cebulek” wprowadza do zajęć dla najmłodszych elementy wspólnej zabawy. Celem spotkań z dziećmi oprócz przedstawienia zagrożeń i właściwego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych jest zwiększenie zaufania najmłodszych do służb mundurowych. Strażnik prowadzący zajęcia uświadamia przedszkolaków o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i zachowania się w różnych sytuacjach, ponadto zwraca uwagę, że strażnik to osoba, na którą można zawsze liczyć i poprosić o pomoc. Podczas spotkań z dziećmi Cebulek rozwesela swoich towarzyszy zabawy przestrzegając ich o bezpiecznych regułach i zasadach podczas zabaw. Zajęcia z udziałem strażnika „Cebulka” to dla najmłodszych niezapomniane chwile.


11. EDUKACYJNA KSIĄŻECZKA
To innowacyjny program przygotowany przez strażniczkę Straży Miejskiej Kalisza. Edukacyjna książeczka dla dzieci ma umożliwić szybką i efektywną pracę z najmłodszymi. Ilustrowana broszura to nie tylko zabawa i gry, ale przede wszystkim nauka bezpiecznych zachowań. Ilustracje przygotowane przez strażniczkę przedstawiają bohatera „Cebulka”, który poprzez zabawę wskazuje na prawidłowe i bezpieczne zachowania się dzieci. Akcja książeczki rozgrywa się w Kaliszu. Dzieci poprzez rozwiązywanie poszczególnych zadań uczą się, rysują, malują i bawią.

 

12. WYGRAJ WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO
To gra edukacyjna przeznaczona dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat. Polega na układaniu plastikowych obrazków, które doprowadzają uczestników gry do szkoły. Całość przedstawia bezpieczną drogę z domu do szkoły. Na poszczególnych elementach zilustrowane są niebezpieczeństwa, jakie dzieci mogą napotkać na tej drodze. Scenki na poszczególnych klockach dotyczą m.in. spotkania bezpańskiego psa, rozmowy z nieznajomym, czy prawidłowego przechodzenia przez przejście dla pieszych. Poprzez grę dzieci uczą się bezpiecznych zachowań w różnych wymiarach oraz aktywnie spędzają czas w grupie.


13. EDUKACYJNA KOLOROWANKA

Funkcjonariusze zespołu ds. profilaktyki wykorzystują w trakcie zajęć książeczkę edukacyjną pt. „Straż Miejska w malowankach pokazuje jak dobry obywatel na co dzień postępuje”. W tej przystępnej dla najmłodszych formie tekstów oraz obrazków do pokolorowania prezentowane są prawidłowe postawy społeczne. Dzieci uczą się za pomocą malowanki oraz rymowanych wierszyków prawidłowych i bezpiecznych zachowań. Program ten jest przydatnym uzupełnieniem edukacji dzieci, wpisującym się w realizację profilaktycznych zadań straży miejskiej.


14. AUTOCHODZIK

„Miasteczko Umiejętności Drogowych AUTOCHODZIK” to wieloelementowy zestaw edukacyjny skierowany do dzieci w wieku od 4 do 8 lat, umożliwiający naukę zasad ruchu drogowego w przystępnej formie zabaw edukacyjnych. Program ten pozwala na symulacje spotykanych przez dzieci w życiu codziennym sytuacji w drodze do szkoły. Celem programu jest przygotowanie dzieci do samodzielnego poruszania się na ulicach, chodnikach i innych miejscach gdzie obowiązują przepisy ruchu drogowego. Wiedza ta będzie przyswajana poprzez zabawy angażujące dzieci, czyli najbardziej naturalny dla nich w tym wieku sposób nauczania.


15. SMOG

Poczucie świadomości w zakresie ochrony środowiska już od najmłodszych lat jest niezwykle ważnym elementem kształcenia. Autorski program przeznaczony jest dla najmłodszych kaliszan. Rozwijanie wiedzy na temat zanieczyszczeń, przyczyn powstawania smogu, potrzeby dbania o środowisko czy postaw proekologicznych to wszelkie działania aktywizujące w zakresie zanieczyszczeń powietrza. Dzieci podczas zajęć wykorzystują nowe narzędzia dydaktyczne w postaci tekturowych, kolorowych kontenerów na odpady, różnego rodzaju opakowań po produktach spożywczych, tekturowego pieca, maseczki antysmogowej oraz kolorowych obrazków przedstawiających dbanie o środowisko.

16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH

Na spotkaniach z młodzieżą omawiane są podstawowe pojęcia wynikające z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich: demoralizacja, nieletni, małoletni, młodociany, katalog czynów zabronionych, za które nieletni ponosi odpowiedzialność przed sądem, konsekwencje łamania prawa przez nieletniego, najczęściej popełniane wykroczenia i przestępstwa, podstawy prawne zatrzymania nieletniego w izbie dziecka.


17. CYBERPRZEMOC, INTERNET, GRY KOMPUTEROWE
Zajęcia są omówieniem zagadnień związanych z zagrożeniami wypływającymi z nowych mediów. Prelekcje mają uświadamiać młodych użytkowników dysfunkcjonalnego korzystania z nowych technologii. Strażnik na spotkaniach z młodzieżą przedstawia zagrożenia świata wirtualnego, skutków nadmiernego korzystania z Internetu, używania telefonów komórkowych, uczestniczenia w grach komputerowych. Ponadto uświadamia uczestników o niewłaściwymi treściach, np. pornografii, informacjach szkodliwych dla zdrowia, informacjach o substancjach psychoaktywnych. Omawiane są również przejawy agresji elektronicznej (cyberbullyingu).


 

18. ALKOgogle
Warsztaty z wykorzystaniem specjalnych okularów imitujących zachowanie się osoby będącej w stanie pod wpływem alkoholu bądź w stanie nietrzeźwości. Każdy uczestnik wykonuje zadanie na „trzeźwo” a następnie z użyciem okularów. Celem programu jest uświadomienie zainteresowanym, w jaki sposób nasz wzrok i koordynacja wzrokowo-ruchowa zmienia się nawet po spożyciu niewielkiej ilości napojów alkoholowych. Funkcjonariusze SMK pragną uzmysłowić również nieletnim zagrożenia z powodu spożywania napoi alkoholowych. Kurs ALKOgogle jest realizowany również podczas imprez okolicznościowych dla ich uczestników. Spotkanie może być również poprzedzone pogadanką i pokazem slajdowym.


19. NARKOgogle
NARKOgogle to nowy model gogli będący na wyposażeniu Straży Miejskiej Kalisza. NARKOgogle w odróżnieniu od ALKOgogli symulują skutki używania narkotyków lub przedawkowania leków. Rozszerzona akcja propagująca zdrowy styl życia to przedstawienie negatywnych skutków: dezorientacji, zaburzenia percepcji przestrzeni, zawrotów głowy, braku koncentracji, zaburzeń obrazu, problemów z pamięcią i poczuciem euforii. Młodzież będąca uczestnikiem warsztatów może dzięki specjalnym NARKOgoglom zobaczyć, w jaki sposób działają substancje psychoaktywne. Specjalne gogle pokazują, w jaki sposób wzrok i koordynacja wzrokowo-ruchowa, zmienia się po zażyciu narkotyków.


20. ALKOgogle - model nocny
Warsztaty skierowane do przyszłych kierowców. ALKOgogle model nocny to gogle symulujące jazdę samochodem w stanie nietrzeźwym w porze nocnej. Praktyczne zadania wykonywane przez uczestników kursu uświadamiają wszelkie zagrożenia, które stwarza jazda samochodem po spożyciu napoi alkoholowych. Warsztaty z użyciem ALKOgogli model nocny to sposób na zapamiętanie pewnych zachowań symulacji. Zajęcia są pewną formą atrakcji, ponieważ zachowania uczestników powodują dużo śmiechu, ale przede wszystkim służyć mają demonstracji negatywnego wpływu alkoholu na sprawność psychomotoryczną. Oprócz zadań dodatkowo Straż Miejska posiada w dyspozycji kierownicę wraz dźwigniami gazu i hamulca. Uczestnik takich zajęć ma okazję przejechać się samochodem przed ekranem z założonymi goglami. W tym przypadku to nie tylko gra i zabawa w wyścigi samochodów to również uświadomienie prewencyjne skutków, którym można zawsze zapobiec.

21. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ
Zajęcia mają charakter uświadomienia młodzieży o konsekwencjach używania substancji psychoaktywnych oraz nadmiernego poddawania się wykonywaniu czynnościom. Strażnik w trakcie zajęć pomaga uczniom zdobyć podstawową wiedzę oraz zrozumieć otaczającą rzeczywistość i siebie. Wyjaśnia uczestnikom odróżnienie dobra od zła, uczy wychowanków dojrzałej postawy wobec wszelkich używek: tytoniu, alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Oprócz uzależnień od substancji przedstawiane są również konsekwencje: nadmiernego korzystania z komputera, internetu, korzystania z telefonu komórkowego, hazardu i siecioholizmu.


22. PRZEMOC I AGRESJA
Tematem zajęć jest omówienie zachowania polegającego na krzywdzeniu drugiej osoby. Strażnik omawia podstawowe pojęcia przemocy: fizycznej, psychicznej i ekonomicznej. Wraz z uczestnikami omawia skutki wyśmiewania, popychania oraz innych zachowań, które kogoś mogą zranić i poniżyć. Celem programu jest zapobieganie aktom przemocy w szkole, którym bezwzględnie należy zapobiegać.


POGADANKI PROWADZONE Z WYKORZYTANIEM FILMÓW PREWENCYJNO - DYDAKTYCZNYCH

Obecnie realizujemy filmy z serii Nie zamykaj oczu, Nie daj się.

 

23. NIE ZAMYKAJ OCZU PRZEMOC

Film przedstawia sytuacje, do których dochodzi w większości polskich szkół. Prześladowanie, wyśmiewanie i poniżanie to codzienność, z jaką przychodzi zmierzyć się wielu uczniom. Zainscenizowane sytuacje oraz rozmowy grupy uczniów z pedagogiem - mediatorem sądowym uświadamiają nam: jak wygląda zjawisko mobbingu w szkole, jak bardzo cierpi osoba, która jest ofiarą prześladowań i jak może to wpłynąć na jej dalsze życie oraz co można zrobić, aby jej pomóc.


24. NIE ZAMYKAJ OCZU AGRESJA
Film ukazuje problem wzrastającej skłonności do agresywnych zachowań wśród młodzieży. Poznajemy w nim doświadczenia 14-letniej Sandry i 20-letniego Piotra, w życiu, których przemoc obecna była, na co dzień. Ich wypowiedzi uświadamiają nam, jak brutalnymi prawami rządzi się świat młodego człowieka, skąd bierze się agresja i jak łatwo stać się jej ofiarą.


25. NIE ZAMYKAJ OCZU PALENIE
Film ukazuje negatywny wpływ papierosów na ludzkie życie. Poznajemy w nim wypowiedzi nie tylko lekarzy specjalistów, ale również pacjentek, u których wieloletnie palenie spowodowało poważne problemy ze zdrowiem. Pozytywnym przykładem jest polski artysta i producent hip-hopowy, któremu po 12 latach udało się rzucić palenie. Skorzystaj z ich doświadczenia życiowego. Zastanów się. Czy warto sięgać po tego pierwszego papierosa? Czy warto palić dla towarzystwa? Czy naprawdę chcesz tak zatruwać swój organizm?


26. NIE ZAMYKAJ OCZU PIŁEM I BRAŁEM
W filmie przedstawiamy prawdziwą historię młodego, inteligentnego i bystrego chłopaka, który przez brawurę w wieku trzynastu lat zasmakował alkoholu i narkotyków. Tomek opowiada o początkach i konsekwencjach uzależnienia. Komentarz do filmu udzielił pedagog, specjalista uzależnień - Kierownik Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień w Centrum Psychiatrii.
27. NIE ZAMYKAJ OCZU DOPALACZE

Film przestrzega przed sięganiem po produkty zawierające substancje psychoaktywne, jakimi są dopalacze. Przedstawia historie młodych ludzi, którzy kierowani ciekawością, bądź chęcią przypodobania się towarzystwu spróbowali dopalaczy. Patrycja, Marcin, Tomek i Bartek opowiadają: jak szybko doświadczyli uzależniających siły dopalaczy, jak łatwo zapomnieli o swoich celach w życiu i zaczęli staczać się na dno. Ich wypowiedzi powinny uświadomić innym: jak szybko dopalacze stają się nieodłącznym elementem życia, jak łatwo traci się nad tym kontrolę, oraz czy warto ryzykować własne zdrowie i życie. Komentarza do filmu udziela Specjalista Uzależnień i toksykolog kliniczny Realizacja poszczególnych tematów zawartych w ofercie będzie się odbywała we współpracy z pedagogiem szkolnym. Koordynator ds. profilaktyki wspólnie z pedagogiem ustalają termin, formę i przebieg spotkania informacyjno-edukacyjnego dla uczniów.


 

INNE DZIAŁANIA EDUKACYJNO - PROFILAKTYCZNE

Co powoduje, że młodzież popada w pułapki uzależnień od gier komputerowych, telefonu komórkowego czy portali społecznościowych? Gdzie przebiega granica między zabawą a uzależnieniem?

Odpowiedź na te pytania poznamy po obejrzeniu trzech filmów edukacyjnych, adresowanych do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

Pakiet trzech filmów edukacyjnych PUŁAPKI NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII przedstawia nieodłączne elementy codzienności młodego pokolenia, jakimi są m.in.: korzystanie z telefonów komórkowych, tabletów i Internetu.

 

28. UZALEŻNIENIA OD GIER KOMPUTEROWYCH

Film został zrealizowany w konwencji filmu popularnonaukowego. Wiedza na temat korzystania z nowoczesnych technologii, zagrożeń, jakie może nieść ze sobą wirtualny świat, została przekazana w sposób czytelny i atrakcyjny. Młody człowiek po obejrzeniu filmu będzie miał świadomość pułapek, jakie mogą na niego czyhać z powodu nadmiernego grania w gry komputerowe. Film dodatkowo zawiera wypowiedzi psychologa przeznaczone dla uczniów, rodziców oraz opiekunów dzieci, które są narażone na uzależnienie od gier komputerowych.


29. UZALEŻNIENIE OD TELEFONU KOMÓRKOWEGO

Film popularnonaukowy, którego treść zawiera przekazaną wiedzę na temat korzystania z nowoczesnych technologii a także zagrożeń wynikających z nadmiernego używania telefonu komórkowego. Młode osoby po obejrzeniu filmu będą miały zwiększoną świadomość pułapek uzależnień, na jakie są narażeni. Film również został wzbogacony wypowiedziami psychologa skierowanymi zarówno do młodzieży jak i rodziców. Wystąpienie psychologa zawiera wskazówki, jak należy postępować w sytuacjach zagrożenia uzależnieniem.


30. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE - CZY MOŻNA SIĘ UZALEŻNIĆ

Film zrealizowany w konwencji filmu dokumentalnego zawierający kilkuminutowy wstęp. Całość ekranizacji przedstawia trzy historie nawiązujące do nieustającego korzystania z portali społecznościowych. Każde przeżycie jest przedstawione przez młodego człowieka, który opowiada o wpływie portalu społecznościowego na przebieg jego życia. Opowiadania zostały skomentowane przez psychologa, który omawia problematykę związaną z uzależnieniem od portali społecznościowych.

INNE DZIAŁANIA EDUKACYJNO - PROFILAKTYCZNE

 

31. PRAKTYKI
W ramach współpracy z wyższymi uczelniami, studenci mają możliwość odbywania praktyk studenckich w jednostce Straży Miejskiej Kalisza. W czasie trwania praktyk studenci nabywają ogólną wiedzę o charakterze pracy strażnika miejskiego oraz o funkcjonowaniu jednostki. Najczęściej z praktyk korzystają studenci kształcący się na kierunkach związanych z bezpieczeństwa narodowym.

 


32. DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY MIEJSKIEJ

Prelekcja skierowana do studentów. W trakcie spotkania strażnicy miejscy zapoznają uczestników zajęć z działalnością i funkcjonowaniem jednostki Straży Miejskiej Kalisza. Na spotkaniach omawiane są podstawowe zadania, obowiązki i uprawnienia wykonywane podczas pracy przez strażników miejskich. Następnie prowadzący przedstawia zasady funkcjonowania jednostki od strony finansowej i prawnej. Ponadto omawiane są wybrane przepisy prawne oraz zagadnienia statutowe

 

33. WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI O PROFILU MUNDUROWYMI
W ramach profilaktyki Straż Miejska Kalisza prowadzi systematyczne spotkania z uczniami odbywającymi naukę w szkołach o profilu mundurowym. Podczas spotkań potencjalni kandydaci do pracy w służbach mundurowych zapoznają się ze specyfiką pracy w Straży Miejskiej. Poza częścią teoretyczną uczniowie mają możliwość obejrzenia pomieszczeń Straży Miejskiej w tym stanowiska dowodzenia oraz Centrum Monitoringu Miejskiego. Praktyczną formą tej współpracy są organizowane praktyczne zajęcia - patrole uczniów ze strażnikami miejskimi na terenie Kalisza. Służba w terenie to najlepszy sposób zapoznania się ze specyfiką pracy w służbach mundurowych.

 

34. WYWIADÓWKA
W okresie roku szkolnego poczynając od szkół podstawowych kończąc na szkołach ponadgimnazjalnych, strażnicy miejscy prowadzą prelekcje z rodzicami. W trakcie spotkań głównym celem jest poinformowanie rodziców o sankcjach karnych nieletnich w przypadku popełniania czynów zabronionych oraz zachowań demoralizujących. Ponadto strażnicy poruszają inne tematy zagrożeń nieletnich np.: uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych, agresji i przemocy.


35. DNI MAJOWE
Każdego roku w maju Straż Miejska Kalisza, organizuje kolejną edycję akcji pod tytułem ,,Maj w Straży Miejskiej Kalisza”. W tym szczególnym czasie zapraszamy do odwiedzenia naszej jednostki dzieci ze starszych grup przedszkolnych oraz uczniów ze szkół podstawowych kl. 1-3. Stałym punktem naszego spotkania, jak co roku jest prelekcja na temat bezpieczeństwa. Dodatkowo organizowane są konkursy dla najmłodszych. Zwycięzcy otrzymują nagrody - niespodzianki.

 

36.TURNIEJE WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE

Co roku Straż Miejska Kalisza współorganizuje turniej wiedzy o bezpieczeństwie. W trakcie konkursu zadaniem uczniów jest między innymi opisanie i ocenianie zachowań dzieci przedstawionych podczas prezentacji multimedialnej, rozwiązywanie wierszowanych haseł krzyżówki „Bezpieczna droga” oraz wypełnianie kart pracy dotyczącej sygnalizacji świetlnej i prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.

 

37. BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS WAKACJI 2
W okresie wakacji funkcjonariusze Straży Miejskiej Kalisza realizujący program, demonstrują wyposażenie roweru, zachęcają do korzystania z kamizelek odblaskowych i kasków. Dodatkowo przypominają zasady ruchu drogowego obowiązujące rowerzystów oraz uczą dzieci i młodzież, jak prawidłowo należy poruszać się po drodze. Stałym punktem programu jest znakowanie rowerów. Dla najmłodszych przewidziany jest pokaz sprzętu i wyposażenia strażnika miejskiego oraz radiowozu służbowego. Podczas spotkań uczestnicy otrzymują ulotkę dotyczącą bezpiecznych wakacji.


38. TRENER OSIEDLOWY

W ramach kontroli boisk szkolnych strażnicy miejscy zwracają uwagę na: bezpieczeństwo uczestników na terenie obiektu, utrzymanie porządku w obrębie boiska, spożywanie napoi alkoholowych i wyrobów tytoniowych przez osoby postronne jak i uczestników oraz stan techniczny urządzeń.


39. AKCJA WAGAROWICZ
Straż Miejska Kalisza prowadzi działania mające na celu ujawnienie osób nieletnich na tzw. wagarach. Dokonując kontroli sprawdzane są: tereny wokół placówek oświatowych, kafejki internetowe, galerie, lokale gastronomiczne, salony gier, markety. Ujęci nieletni są przekazywani dyrektorom szkół, rodzicom bądź opiekunom. Działania strażnicy miejscy prowadzą również wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału ds. Nieletnich KMP w Kaliszu.


40. STOP 18
W ramach programu STOP 18 strażnicy miejscy rozdają materiały informacyjne. Informacje mają na celu uświadomienie sprzedawcom: jak odmawiać sprzedaży oraz jakie konsekwencje są dla osób, które sprzedają papierosy młodo wyglądającej osobie bez sprawdzenia jej dokumentów. Straż Miejska Kalisza, co roku włącza się w realizację programu „STOP 18” na terenie miasta oraz w koordynację działań poszczególnych straży gminnych (miejskich) na terenie województwa wielkopolskiego.


41. KONTROLA KĄPIELISK
Bezpieczeństwo osób przebywających nad wodą, to dla Straży Miejskiej Kalisza jeden z istotnych priorytetów w tym okresie. Dlatego strażnicy miejscy, w ramach swoich uprawnień, patrolują akweny oraz dzikie kąpieliska - sprawdzają czy nie dochodzi w tych rejonach do nieprzestrzegania prawa. Działania funkcjonariuszy dotyczą przede wszystkim ujawniania przypadków nie stosowania się plażowiczów do zakazu kąpieli w niedozwolonych miejscach, zakłócania spokoju przebywających tam osób, spożywania alkoholu oraz zaśmiecania terenów wodnych.


42. ZABEZPIECZENIE DYSKOTEK
Dyrektor szkoły bądź pedagog szkolny przesyła do siedziby Straży Miejskiej Kalisza pisemną informację dot. organizowanej dyskoteki szkolnej dla uczniów. Na podstawie pisma planowana jest służba patrolowa w rejonie budynku szkolnego. Zadaniem strażników jest zabezpieczenie imprezy szkolnej przed ewentualnymi niewłaściwymi zachowaniami się uczestników dyskoteki.


43. KONTROLE BOISK
Działania te mają na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas zajęć na boiskach szkolnych. Głównym zadaniem funkcjonariuszy jest poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, zapobieganie i eliminowanie zjawisk patologicznych występujących na terenie i w obrębie placówek oświatowych, a także w miejscach gromadzenia się młodzieży. Kontrole boisk szkolnych prowadzone są, co roku. Wakacje to także znakomity okres na sprawdzenie stanu technicznego sprzętu i urządzeń zamontowanych na szkolnych boiskach.


SPOTKANIA ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ:

 


44. BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW

To pogadanki dotyczące bezpieczeństwa osób starszych. W trakcie spotkań przedstawiane są podstawowe zasady postępowania w przypadku zagrożenia. Podczas spotkania strażnicy zapoznają z zadaniami i kompetencjami służb i instytucji miejskich w zakresie bezpieczeństwa. Wskazują sposoby szybkiego i skutecznego informowania tych służb w sytuacji zaistnienia zdarzeń nagłych oraz zagrożeń, jakie mogą wystąpić w konkretnych miejscach - komunikacji miejskiej, obiektach handlowych, bankach informując jak zachować się w takich sytuacjach. Wśród seniorów rozdawane są ulotki informacyjne z numerami kontaktowymi, które są potrzebne w groźnych sytuacjach.

45. JAK PALIĆ CZYSTO WĘGLEM I DREWNEM
Ogrzewanie węglowe nie musi być śmierdzące i uciążliwe. Nawet w najstarszym piecu można palić praktycznie bez dymu i ciągłego doglądania kotłowni. Mając na uwadze powyższe w trakcie spotkań z mieszkańcami poruszana jest tematyka właściwego przetwarzania odpadów oraz eliminacji szkodliwego zadymienia. Funkcjonariusze dostarczają praktycznej wiedzy z zakresu palenie w piecach tak, aby nie truć siebie oraz sąsiadów. Urozmaiceniem pogadanki są materiały edukacyjne z zakresu czystego ogrzewania, które jednocześnie są instruktarzem do praktycznego rozpalania ognia.

 

46. FESTYNY
W ramach współpracy Straż Miejska Kalisza bierze udział w festynach oraz innych spotkaniach okolicznościowych organizowanych przez rady osiedli, placówki oświatowe czy inne instytucje i stowarzyszenia z Kalisza. Podczas spotkań ze społecznością znakujemy rowery, rozdajemy ulotki, organizujemy konkursy.

 

47. TRÓJKOŁOWYM ROWEREM W ALKOGOGLACH

Strażnicy miejscy prowadzą warsztaty edukacyjne dla osób, które mają okazję zmierzyć się z wyzwaniem jakim jest tor jazdy trójkołowym rowerem, który należy pokonać w goglach symulujących stan pod wpływem alkoholu lub stan nietrzeźwości. W trakcie takich spotkań funkcjonariusze chcą tym samym zwrócić uwagę młodym osobom - przyszłym kierowcom oraz dorosłym - kierującym pojazdami na sposób postrzegania rzeczywistości w sytuacji, kiedy uczestnik ruchu znajduje się pod działaniem substancji psychoaktywnych. Omawiane są również skutki jakie mogą powstać przy braku rozwagi i lekkomyślności tego rodzaju postępowania.

KONTAKT Z NAMI

62-800 KALISZ

ul. Krótka 5-7

tel: 627 654 450 lub 627 646 900

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STRAŻY MIEJSKIEJ KALISZA /smkalisz/SkrytkaESP

PRZYDATNE STRONY