Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Profilaktyka
  • Register

36. DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY MIEJSKIEJ
Prelekcja skierowana do studentów. W trakcie spotkania strażnicy miejscy zapoznają uczestników zajęć z działalnością i funkcjonowaniem jednostki Straży Miejskiej Kalisza. Na spotkaniach omawiane są podstawowe zadania, obowiązki i uprawnienia wykonywane podczas pracy przez strażników miejskich. Następnie prowadzący przedstawia zasady funkcjonowania jednostki od strony finansowej i prawnej. Ponadto omawiane są wybrane przepisy prawne oraz zagadnienia statutowe.


37. SPOTKANIA Z PEDAGOGAMI
Tematem spotkań jest wypracowanie procedur współpracy w zakresie zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich. Uczestnicy spotkania wymieniają się spostrzeżeniami w zakresie niewłaściwych zachowań się dzieci i młodzieży szkolnej. W zależności od pojawiającego się problemu organizowane są tematyczne szkolenia, warsztaty lub spotkania z udziałem pedagogów szkolnych.


38. WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI O PROFILU MUNDUROWYMI
W ramach profilaktyki Straż Miejska Kalisza prowadzi systematyczne spotkania z uczniami odbywającymi naukę w szkołach o profilu mundurowym. Podczas spotkań potencjalni kandydaci do pracy w służbach mundurowych zapoznają się ze specyfiką pracy w Straży Miejskiej. Poza częścią teoretyczną uczniowie mają możliwość obejrzenia pomieszczeń Straży Miejskiej w tym stanowiska dowodzenia oraz Centrum Monitoringu Miejskiego. Praktyczną formą tej współpracy są organizowane praktyczne zajęcia - patrole uczniów ze strażnikami miejskimi na terenie Kalisza. Służba w terenie to najlepszy sposób zapoznania się ze specyfiką pracy w służbach mundurowych.


39. WYWIADÓWKA
W okresie roku szkolnego poczynając od szkół podstawowych kończąc na szkołach ponadgimnazjalnych, strażnicy miejscy prowadzą prelekcje z rodzicami. W trakcie spotkań głównym celem jest poinformowanie rodziców o sankcjach karnych nieletnich w przypadku popełniania czynów zabronionych oraz zachowań demoralizujących. Ponadto strażnicy poruszają inne tematy zagrożeń nieletnich np.: uzależnień od substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych, agresji i przemocy.


40. DNI MAJOWE
Każdego roku w maju Straż Miejska Kalisza, organizuje kolejną edycję akcji pod tytułem ,,Maj w Straży Miejskiej Kalisza”. W tym szczególnym czasie zapraszamy do odwiedzenia naszej jednostki dzieci ze starszych grup przedszkolnych oraz uczniów ze szkół podstawowych kl. 1-3. Stałym punktem naszego spotkania, jak co roku jest prelekcja na temat bezpieczeństwa. Dodatkowo organizowane są konkursy dla najmłodszych. Zwycięzcy otrzymują nagrody - niespodzianki.


41. TURNIEJE WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE
Co roku Straż Miejska Kalisza współorganizuje turniej wiedzy o bezpieczeństwie. W trakcie konkursu zadaniem uczniów jest między innymi opisanie i ocenianie zachowań dzieci przedstawionych podczas prezentacji multimedialnej, rozwiązywanie wierszowanych haseł krzyżówki „Bezpieczna droga” oraz wypełnianie kart pracy dotyczącej sygnalizacji świetlnej i prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.


42. BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS WAKACJI 2
W okresie wakacji funkcjonariusze Straży Miejskiej Kalisza realizujący program, demonstrują wyposażenie roweru, zachęcają do korzystania z kamizelek odblaskowych i kasków. Dodatkowo przypominają zasady ruchu drogowego obowiązujące rowerzystów oraz uczą dzieci i młodzież, jak prawidłowo należy poruszać się po drodze. Stałym punktem programu jest znakowanie rowerów. Dla najmłodszych przewidziany jest pokaz sprzętu i wyposażenia strażnika miejskiego oraz radiowozu służbowego. Podczas spotkań uczestnicy otrzymują ulotkę dotyczącą bezpiecznych wakacji.

KONTAKT Z NAMI

62-800 KALISZ

ul. Krótka 5-7

tel: 627 646 900

tel: 627 654 450

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STRAŻY MIEJSKIEJ KALISZA /smkalisz/SkrytkaESP

PRZYDATNE STRONY