Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Profilaktyka
  • Register

50. BEZPIECZEŃSTWO SENIORÓW
To pogadanki dotyczące bezpieczeństwa osób starszych. W trakcie spotkań przedstawiane są podstawowe zasady postępowania w przypadku zagrożenia. Podczas spotkania strażnicy zapoznają z zadaniami i kompetencjami służb i instytucji miejskich w zakresie bezpieczeństwa. Wskazują sposoby szybkiego i skutecznego informowania tych służb w sytuacji zaistnienia zdarzeń nagłych oraz zagrożeń, jakie mogą wystąpić w konkretnych miejscach - komunikacji miejskiej, obiektach handlowych, bankach informując jak zachować się w takich sytuacjach. Wśród seniorów rozdawane są ulotki informacyjne z numerami kontaktowymi, które są potrzebne w groźnych sytuacjach.


51. JAK PALIĆ CZYSTO WĘGLEM I DREWNEM
Ogrzewanie węglowe nie musi być śmierdzące i uciążliwe. Nawet w najstarszym piecu można palić praktycznie bez dymu i ciągłego doglądania kotłowni. Mając na uwadze powyższe w trakcie spotkań z mieszkańcami poruszana jest tematyka właściwego przetwarzania odpadów oraz eliminacji szkodliwego zadymienia. Funkcjonariusze dostarczają praktycznej wiedzy z zakresu palenie w piecach tak, aby nie truć siebie oraz sąsiadów. Urozmaiceniem pogadanki są materiały edukacyjne z zakresu czystego ogrzewania, które jednocześnie są instruktarzem do praktycznego rozpalania ognia.


52. FESTYNY
W ramach współpracy Straż Miejska Kalisza bierze udział w festynach oraz innych spotkaniach okolicznościowych organizowanych przez rady osiedli, placówki oświatowe czy inne instytucje i stowarzyszenia z Kalisza. Podczas spotkań ze społecznością znakujemy rowery, rozdajemy ulotki, organizujemy konkursy.

53. O FLORCE, KTÓRA CHCIAŁA ZOSTAĆ PIŁKARZEM”
Program udostępniony w ramach współpracy ze Strażą Miejską Warszawy. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. Realizacja projektu profilaktycznego jest dopełnieniem i kontynuacją części zasadniczej oferty programowej realizowanej w placówkach oświatowych przez strażników ds. profilaktyki. Film porusza problematykę związaną z zachowaniem się dzieci wobec osób nieznajomych i nawiązuje do zajęć edukacyjnych realizowanych na podstawie aktualnych scenariuszy. Projekt filmu profilaktycznego opiera się na autorskich programach i inscenizacjach zrealizowanych przez funkcjonariuszy Referatu Profilaktyki z Warszawy oraz własne aranżacje ogólnodostępnych publikacji (bajki).

54. BEZPIECZNY KIERUJĄCY
Celem programu jest propagowanie zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym zarówno rowerem, samochodem jak i innym pojazdem kołowym. W trakcie spotkań uczestnicy dowiadują się, co to znaczy komunikacyjny savoir-vivre. W ramach akcji edukacyjnej przypominane będą również zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zachowania w sytuacjach różnych zagrożeń np. wypadku samochodowego. Ponadto uświadamiamy o konieczności noszenia elementów odblaskowych w różnych sytuacjach drogowych. W ramach zajęć proponujemy naukę przez zabawę z wykorzystaniem symulatora jazdy.


W a ż n e :
Podczas organizowanych zajęć prosimy o dostęp do klas multimedialnych, bądź sprawdzonego sprzętu multimedialnego. To ważne, aby nie powodować niepotrzebnych opóźnień.

Akcje profilaktyczne to praca, której efekty obserwujemy już teraz i mamy nadzieję zobaczyć także w przyszłości. Oprócz wiedzy na temat bezpieczeństwa społeczeństwo nawiązuje również kontakt ze strażnikami miejskimi, dzięki czemu budujemy pozytywną opinię o Straży Miejskiej Kalisza. Dwuwymiarowe działanie profilaktyki tworzy duże zainteresowanie działalnością Straży Miejskiej Kalisza w tym właśnie zakresie.

55. TRÓJKOŁOWYM ROWEREM W ALKOGOGLACH

Strażnicy miejscy prowadzą warsztaty edukacyjne dla osób, które mają okazję zmierzyć się z wyzwaniem jakim jest tor jazdy trójkołowym rowerem, który należy pokonać w goglach symulujących stan pod wpływem alkoholu lub stan nietrzeźwości. W trakcie takich spotkań funkcjonariusze chcą tym samym zwrócić uwagę młodym osobom - przyszłym kierowcom oraz dorosłym - kierującym pojazdami na sposób postrzegania rzeczywistości w sytuacji, kiedy uczestnik ruchu znajduje się pod działaniem substancji psychoaktywnych. Omawiane są również skutki jakie mogą powstać przy braku rozwagi i lekkomyślności tego rodzaju postępowania.

KONTAKT Z NAMI

62-800 KALISZ

ul. Krótka 5-7

tel: 627 646 900

tel: 627 654 450

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA STRAŻY MIEJSKIEJ KALISZA /smkalisz/SkrytkaESP

PRZYDATNE STRONY