W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców miasta Kalisza funkcjonariusze Straży Miejskiej podejmują szereg działań, których efektem jestem zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem.

Z uwagi na powyższe Straż Miejska Kalisza systematycznie:

• monitoruje wejścia do Urzędu Miasta na ulicy Główny Rynek oraz T. Kościuszki (dotyczy to pracowników i interesantów - osoby z podwyższoną temperaturą nie są wpuszczane);
• kontroluje ulice miasta zwracając uwagę na skupiska dzieci i młodzieży (ulice, chodniki, place, parki, itp.). Osoby, które nie stosuje się do zaleceń są legitymowani. O powyższym fakcie informowani są rodzice oraz placówka oświatowa;
• patroluje na ulicach miasta i zwraca uwagę seniorom, aby przebywali w domu i przestrzegali zasadę ZOSTAŃ W DOMU;
• przewozi osoby nietrzeźwe do PDOZ Kalisz;
• kontroluje bezdomnych;
• pomaga osobom starszym;
• koordynują akcję wolontariatu i dowozu posiłków osobom potrzebującym;
• realizują interwencje zgłoszone na numer alarmowy SM;
• sporządzają wykaz wolontariuszy i kierują ich do osób potrzebujących pomocy. w zakresie zrobienia zakupów, wyprowadzenia zwierzęcia na spacer, wykupienia leków i innych form niezbędnej pomocy.

Informujemy, że strażnicy miejscy z Kalisza codziennie wyjeżdżają do służby i wykonują swoje ustawowe obowiązki. Na numer alarmowy 986 systematycznie zgłaszane są interwencje, które wymagają od strażników bezpośredniego kontaktu z osobami, które na przykład pilnie potrzebują pomocy. Są to zdarzenia, w których zdrowie bądź życie ludzi jest zagrożone. Funkcjonariusze interweniują również wobec osób, które po spożyciu nadmiernej ilości alkoholu, nie są w stanie pokierować swoimi czynami, a pozostawienie takiej osoby bez opieki, naraża ją na utratę zdrowia bądź życia. W tych przypadkach, wzywana jest również pomoc medyczna. Opisane czynności wymagają dużej ostrożności. W związku z powyższym strażnicy posiadają jednorazowe rękawice ochronne, płyn do dezynfekcji rąk oraz maseczki jednorazowe.

 

APEL

Z uwagi na zagrożenie rozpowszechniania się koronawirusa - SARS-COV-2 zwracamy się z apelem o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt interesantów
w siedzibie Straży Miejskiej w Kaliszu i zgłaszanie interwencji wymagających konieczności podjęcia przez strażników niezbędnych działań.
Pozostawiamy do Państwa dyspozycji kontakty mailowe i telefoniczne:
Straż Miejska Kalisza
62-800 Kalisz
woj. wielkopolskie
ul. Krótka 5-7
tel: 627 646 900
fax: 627 654 450
tel. mob: 661 430 043
tel. alarmowy: 986
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PRZYPOMINAMY

• osoby przebywające na zewnątrz powinny zachować odległość od osób, które kichają i kaszlą - GIS zaleca, aby odsuwać się na co najmniej 1,5 metra od osób, które mają objawy zakażenia, takie jak katar, kaszel, gorączka;
• należy chronić innych podczas kichania i kaszlu - usta i nos należy zakrywać chusteczką lub zgiętym łokciem. Taką chusteczkę należy jak najszybciej wyrzucić do zamkniętego pojemnika na śmieci, a ręce dokładnie umyć wodą z mydłem;
• same ręce należy często myć, używając do tego celu ciepłej wody z mydłem. Można też dezynfekować dłonie specjalnymi płynami na bazie alkoholu. Ważne jest, aby stężenie alkoholu wynosiło minimum 60%.