W ostatnim czasie, kaliscy strażnicy miejscy nałożyli kolejny mandat za nielegalne wyrzucanie odpadów w miejsca niedozwolone.

Tym razem wszystko działo się na osiedlu Chmielnik. Funkcjonariusze patrolujący okoliczny teren podjęli obserwację dymu wydobywającego się z jednej posesji. W toku czynności służbowych podjęto decyzję o przeprowadzeniu kontroli pieca. W wyniku czego ujawniono, że w piecu spalane były pocięte wcześniej europalety oraz płyty meblowe. Za wykroczenie z art. 191 ustawy o odpadach strażnicy miejscy nałożyli na właściciela posesji mandat karny w wysokości 500 zł.

Wszystkim mieszkańcom Kalisza przypominamy , iż obowiązuje ustawowy ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW w piecach domowych oraz na terenie nieruchomości (ogniskach). Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie i życie mieszkańców.