Kobietę, która w pewnym momencie źle się poczuła zauważył mężczyzna spacerujący po parku.

Niezwłocznie poinformował o tym zdarzeniu przebywający w pobliżu patrol strażników miejskich. Funkcjonariusze niezwłocznie przystąpili do ratowania życia leżącej na ławce kobiety. Do zdarzenia doszło w dniu dzisiejszym o godz. 10.00. w parku miejskim w Kaliszu. Kobieta w wieku 40 lat zasłabła i leżąc na ławce traciła oddech. Nieprzytomną kobietę funkcjonariusze ułożyli w pozycji bocznej bezpiecznej. Następnie kontrolowali jej oddech i wezwali pogotowie ratunkowe. Po przeprowadzonych wstępnych badaniach przez przybyłych ratowników medycznych kobietę dowieziono do szpitala. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli oraz doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób, to podstawowe zadania strażników miejskich.