UPRAWNIENIA SM

 

Uprawnienia strażników miejskich (gminnych) w Polsce

 

udzielanie pouczeń,
legitymowanie osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości;
ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji;
nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
dokonywanie czynności wyjaśniających, kierowanie wniosków o ukaranie do sądu, oskarżanie przed sądem i wnoszenie środków odwoławczych - wtrybie i zakresie określonymi w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;
usuwanie pojazdów i ich unieruchamianie przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonymi w przepisach o ruchu drogowym;
wydawanie poleceń;
żądanie niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych
zwracanie się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji;
obserwowanie i rejestrowanie przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych;
w uzasadnionych przypadkach przeszukiwanie podejrzanego.

 

Pliki cookies... Informujemy, że w naszym serwisie używamy plików cookie, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki Wiecej....

Akceptuje pliki cookies z tej witryny.