Szkolenie

 

Szkolili się w Kaliszu

W dniach 22 i 23 listopada Komendanci Straży gminnych (miejskich) z trzydziestu jednostek województwa wielkopolskiego uczestniczyli w corocznym zjeździe szkoleniowym. Organizatorem i gospodarzem szkolenia był Dariusz Hybś Prefekt Straży Gminnych i Miejskich Województwa Wielkopolskiego.

 

Pierwszym prelegentem był Piotr Kubczak Komendant Straży Miejskiej Swarzędza, który omówił prace Zespołu Doradczego przy MSWiA dot. działalności jednostek Straży gminnych (miejskich). Następnie Pan Krzysztof Dębski przedstawiciel firmy PODEX przedstawił funkcjonalne wykorzystanie wilgotnościomierza – urządzenia do pomiaru wilgotności drewna. Pan Marcin Pługowski Inspektor Ochrony Danych Osobowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu zapoznał uczestników zebrania z praktycznym wykorzystaniem przepisów RODO przez funkcjonariuszy Straży gminnych (miejskich). Kolejnym tematem obrad było wykorzystanie systemów mobilnych wspierających pracę strażników miejskich, które zaprezentował Pan Grzegorz Żarczyński z firmy ASINIT. Wykład w zakresie praktycznego wykorzystania drona w działaniach podejmowanych przez funkcjonariuszy Eko-Patrolu przedstawił Dariusz Hybś Komendant Straży Miejskiej Kalisza, który jednocześnie był koordynatorem warsztatów w przedmiocie kontroli przestrzegania zakazów, nakazów i ograniczeń wynikających z Uchwał Antysmogowych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wprowadzonych na obszarze miasta Poznania, Kalisza i województwa wielkopolskiego. Waldemar Matuszewski Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania zreferował przebieg I Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i przedstawił założenia drugiej edycji pn. Nie Dla Smogu. Funkcjonariuszki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu: komisarz Anna Chmiel i podkomisarz Małgorzata Brzezińska scharakteryzowały działalność jednostek Straży gminnych (miejskich) województwa wielkopolskiego za rok 2017, przedyskutowały wnioski pokontrolne poszczególnych jednostek Straży oraz przeanalizowały ujawnione nieprawidłowości w prowadzonych czynnościach służbowych przez strażników gminnych (miejskich).

W województwie wielkopolskim funkcjonują 53 jednostki Straży gminnych (miejskich). Łączna liczba etatów wynosi 773 z czego 270 funkcjonariuszy posiada wykształcenie wyższe. W 2017 roku strażnicy miejscy ujawnili 123 596 czynów zabronionych kwalifikujących się jako wykroczenie. 56 897 osób pouczyli a w stosunku do 56 413 zastosowali postępowanie mandatowe. Do Sądów Rejonowych skierowano 4 677 wniosków o ukaranie a 5 609 spraw przekazano innym podmiotom do realizacji. Strażnicy gminni (miejscy) odbyli w 2017 roku 3 004 patrole z Policją, 58 szkoleń z funkcjonariuszami Policji oraz przeprowadzili 545 wspólnych akcji.

Na szkoleniu zostały również omówione zmiany przepisów w Kodeksie wykroczeń. Nowelizacja przewidująca m. in. zaostrzenie kar za niedopilnowanie niebezpiecznych zwierząt zakłada podniesienie grzywny z 250 do 5 000 zł i dodanie możliwości kary ograniczenia wolności. Dla funkcjonariuszy oznacza to, że do chwili zmiany Rozporządzenia MSWiA w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, funkcjonariusze mogą nakładać grzywnę za wykroczenia z art. 77 Kodeksu wykroczeń na zasadach ogólnych w wysokości do 500 złotych. Istotnymi zmianami w Kodeksie w sprawach o wykroczenia są okoliczności ustalenia sprawcy wykroczenia. Artykuł 97 w pkt 3 otrzymuje brzmienie: funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego może ją nałożyć, gdy:

…stwierdzi popełnienie wykroczenia, w szczególności za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego, a sprawca nie został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem, i nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu…

…w tym także, w razie potrzeby, po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia. Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 60 dni od dnia ustalenia sprawcy wykroczenia…

Oznacza to, że w przypadku ujawnienia wykroczenia przez kamery monitoringu miejskiego, bądź otrzymania e-maila z załącznikami lub otrzymania filmiku np. z kamery samochodowej, strażnicy miejscy mogą podjąć stosowne czynności wobec ustalonego sprawcy wykroczenia.001002003004005006007008009010011012013014015016017018019020021022023024

Nowości

Pliki cookies... Informujemy, że w naszym serwisie używamy plików cookie, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki Wiecej....

Akceptuje pliki cookies z tej witryny.