Krępica

Krępica szambem płynąca

Joomla! LogoW miniony weekend strażnicy miejscy przeprowadzili wzmożone działania pod kątem, zanieczyszczania rzeki Krępicy, poprzez nielegalne wypuszczanie nieczystości ciekłych w postaci szamba i kapuśnicy oraz innych odpadów ciekłych przez mieszkańców przyległych do rzeki posesji.

W wyniku kontroli ujawniono 4 przypadki bezpośrednich nielegalnych przyłączeń do rzeki Krępicy. Okazało się, że wcześniejsze kontrole Strażników Miejskich wraz z pracownikami Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu były niewystarczające. W takiej sytuacji strażnicy miejscy wobec właścicieli posesji, którzy zanieczyszczali rzekę podjęli czynności wyjaśniające. Mandat karny w kwocie 500,00 zł jest zbyt niską karą za tak znaczące niszczenie środowiska. W obecnych czasach wydaje się nieprawdopodobnym fakt tak bezrozumnego niszczenia środowiska, a jednak niektórym z nas zupełnie obce jest proekologiczne myślenie, a szkoda, bo dbanie o środowiska leży w naszym wspólnym interesie. Dlatego powyższe wykroczenia znajdą swój finał w Sądzie Rejonowym w Kaliszu.

Straż Miejska Kalisza informuje, iż na podstawie art. 379 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 6 i art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), Prezydent Miasta Kalisza, upoważnił strażników miejskich do kontroli na terenie miasta Kalisza ,przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska oraz wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Kontrolujący strażnik jest uprawniony do:

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Ponadto Straż Miejska wspólnie z Wydziałem Środowiska UM prowadzić będzie dalsze działania mające na celu wyeliminowanie permanentnego zanieczyszczania rzeki Krępicy. Podkreślić należy, że osoba, wobec której wykonywane są czynności kontrolne ma ustawowy obowiązek umożliwienia przeprowadzenia takiej czynności. Niezastosowanie się do powyższej regulacji wyczerpuje znamiona przestępstwa określonego w art. 225§1 kk.

 

Pliki cookies... Informujemy, że w naszym serwisie używamy plików cookie, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki Wiecej....

Akceptuje pliki cookies z tej witryny.