PROFILAKTYKA - Strona 7
Spis treści
PROFILAKTYKA
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Wszystkie strony

43. TRENER OSIEDLOWY
W ramach kontroli boisk szkolnych strażnicy miejscy zwracają uwagę na: bezpieczeństwo uczestników na terenie obiektu, utrzymanie porządku w obrębie boiska, spożywanie napoi alkoholowych i wyrobów tytoniowych przez osoby postronne jak i uczestników oraz stan techniczny urządzeń.


44. AKCJA WAGAROWICZ
Straż Miejska Kalisza prowadzi działania mające na celu ujawnienie osób nieletnich na tzw. wagarach. Dokonując kontroli sprawdzane są: tereny wokół placówek oświatowych, kafejki internetowe, galerie, lokale gastronomiczne, salony gier, markety. Ujęci nieletni są przekazywani dyrektorom szkół, rodzicom bądź opiekunom. Działania strażnicy miejscy prowadzą również wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału ds. Nieletnich KMP w Kaliszu.


45. STOP 18
W ramach programu STOP 18 strażnicy miejscy rozdają materiały informacyjne. Informacje mają na celu uświadomienie sprzedawcom: jak odmawiać sprzedaży oraz jakie konsekwencje są dla osób, które sprzedają papierosy młodo wyglądającej osobie bez sprawdzenia jej dokumentów. Straż Miejska Kalisza, co roku włącza się w realizację programu „STOP 18” na terenie miasta oraz w koordynację działań poszczególnych straży gminnych (miejskich) na terenie województwa wielkopolskiego.


46. KONTROLA KĄPIELISK
Bezpieczeństwo osób przebywających nad wodą, to dla Straży Miejskiej Kalisza jeden z istotnych priorytetów w tym okresie. Dlatego strażnicy miejscy, w ramach swoich uprawnień, patrolują akweny oraz dzikie kąpieliska - sprawdzają czy nie dochodzi w tych rejonach do nieprzestrzegania prawa. Działania funkcjonariuszy dotyczą przede wszystkim ujawniania przypadków nie stosowania się plażowiczów do zakazu kąpieli w niedozwolonych miejscach, zakłócania spokoju przebywających tam osób, spożywania alkoholu oraz zaśmiecania terenów wodnych.


47. ZABEZPIECZENIE DYSKOTEK
Dyrektor szkoły bądź pedagog szkolny przesyła do siedziby Straży Miejskiej Kalisza pisemną informację dot. organizowanej dyskoteki szkolnej dla uczniów. Na podstawie pisma planowana jest służba patrolowa w rejonie budynku szkolnego. Zadaniem strażników jest zabezpieczenie imprezy szkolnej przed ewentualnymi niewłaściwymi zachowaniami się uczestników dyskoteki.


48. KONTROLE BOISK
Działania te mają na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas zajęć na boiskach szkolnych. Głównym zadaniem funkcjonariuszy jest poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, zapobieganie i eliminowanie zjawisk patologicznych występujących na terenie i w obrębie placówek oświatowych, a także w miejscach gromadzenia się młodzieży. Kontrole boisk szkolnych prowadzone są, co roku. Wakacje to także znakomity okres na sprawdzenie stanu technicznego sprzętu i urządzeń zamontowanych na szkolnych boiskach.


SPOTKANIA ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ:

49. SPOTKANIA Z RADAMI OSIEDLI
Istnieje możliwość przeprowadzenia pogadanki w trakcie obrad rad osiedli. Podczas spotkania informujemy słuchaczy o kwestiach związanych z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Kalisza. Prelekcje organizujemy również w budynku Straży Miejskiej. Dysponujemy sprzętem multimedialnym.
Pliki cookies... Informujemy, że w naszym serwisie używamy plików cookie, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki Wiecej....

Akceptuje pliki cookies z tej witryny.