Przebieg nietypowej formy gospodarki odpadami zauważył w dniu wczorajszym operator monitoringu Straży Miejskiej Kalisza.

Do incydentu utylizacji billboardu w kontenerze osiedlowym doszło przed godziną 11:00. na jednym z kaliskich osiedli. Wówczas pracownik obserwujący zapisy kamer monitoringu miejskiego zauważył mężczyznę demontującego materiał tablicy informacyjno-reklamowej. Powstały odpad mężczyzna wyrzucił do pobliskiego kontenera należącego
do spółdzielni mieszkaniowej. Sam fakt z jakiego tworzywa jest zrobiony billboard już powinien uświadomić pracownika o sposobie jego pozbywania się, natomiast lekkomyślne wrzucenie do osiedlowego kontenera spotęgowało jego naganne zachowanie.
Interwencję zakończono nałożeniem mandatów karnych: 300 złotych za naruszenie przepisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kalisza oraz 100 złotych za niszczenie roślinności. Ponadto sprawca został zobligowany do zabrania wrzuconego billboardu z kontenera i pozbycia się odpadu zgodnie z obowiązującymi przepisami. W jaki sposób mężczyzna wcześniej pozbywał się przedmiotowych odpadów wykaże kontrola uprawnionych organów.