Przypomnijmy, że urządzenie to wyposażone jest w sensor pomiarowy do analizy dymu. Działania miały na celu eliminację oraz ograniczenie wykroczeń polegających na termicznym przekształcaniu odpadów poza spalarniami.  Do działań tym razem wykorzystano dwa drony, spośród których jeden wyposażony był w analizator dymu, natomiast drugi przeznaczony był do rekonesansu i ustalania źródeł zadymienia. Dodatkowo strażnicy miejscy wyposażeni byli w sprzęt przeznaczony do poboru próbek popiołu pochodzącego z domowych palenisk. Łącznie skontrolowano pięć osiedli (Zagorzynek, Rypinek, Winiary, Rajsków, Ogrody). W trakcie wspólnych działań skontrolowano osiemnaście miejsc w których zachodziło podejrzenie spalania odpadów. W jednym przypadku operator drona stwierdził, że dym zawiera niedozwolone substancje świadczące o spalaniu nieczystości w piecu. W związku z powyższym funkcjonariusze dokonali kontroli paleniska, po czym zastosowali wobec sprawcy postępowanie mandatowe.

Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach, podlega karze aresztu albo grzywny. Za spalanie niedozwolonych śmieci grozi mandat do 500 zł lub gdy sprawa trafi do sądu, grzywna w wysokości do 5 000 zł. Kara aresztu trwa od 5 do 30 dni.

MIEJMY NA UWADZE ZDROWIE SWOJE I INNYCH LUDZI. DBAJMY O ŚRODOWISKO.